Przejdź do treści

Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia i koordynowania działalności archiwalnej Uczelni. Archiwum należy do ogólnopolskiej sieci Archiwów Państwowych. Wykonuje zadania informacyjne, usługowe, dydaktyczne oraz badawczo-naukowe. Działalność archiwalna prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegółowy zakres i zasady funkcjonowania Archiwum określają akty zarządzania wewnętrznego.

Głównymi zadaniami Archiwum są:

  • gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej powstającej w toku działalności Uczelni;
  • przeprowadzanie kwerend na potrzeby osób prywatnych, prawnych i instytucji publicznych.
  • przeprowadzanie procesu brakowania i nadzór nad niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął;

Kontakt:

Podchorążych 2
30-084 Kraków

Tel. (12) 662-61-27

e-mail: archiwum@up.krakow.pl

Archiwum jest czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00 – 13.00 

W indywidualnych przypadkach jest możliwość uzgodnienia dogodnych godzin wizyt.

Informacje:

W Archiwum prowadzone jest skontrum ciągłe.

Ze względu na rozproszone magazyny nie gwarantujemy udostępnienia materiałów i zwrotu dokumentów własnych w tym samym dniu. Zachęcamy interesantów do wcześniejszego zamówienia ich e-mailem.

Dokumenty własne zwracane są właścicielom zgłaszającym się osobiście. W szczególnych sytuacjach mogą być wysłane listem poleconym lub wydane pełnomocnikowi. W przypadku odbioru dokumentów przez pełnomocnika konieczne jest okazanie upoważnienia notarialnego.

 

Pracownicy Archiwum:

dr Liliana Kaczor – Kierownik Archiwum

e-mail: liliana.kaczor@up.krakow.pl

mgr Monika Bełza

e-mail: monika.belza@up.krakow.pl

mgr Izabela Gura-Szczepaniec

e-mail: izabela.gura-szczepaniec@up.krakow.pl

Patrycja Rusin

e-mail: patrycja.rusin@up.krakow.pl

 

Mapka dojścia do Archiwum